Geluiden Training CD´s

Totaalbedrag

Totaalbedrag

Ga naar de inhoud

Waarom een geluidscd?

Vuurwerkangst bij huisdieren

Vuurwerkangst is een probleem waar veel baasjes van huisdieren mee te maken hebben. Ook dierenartsen worden hier, vooral in het najaar, mee geconfronteerd.

Angst is een hele natuurlijke reactie bij dieren die voor stress zorgt, maar het dier ook van gevaren weg houdt. Vuurwerkangst kan er voor zorgen dat het dier ook andere angsten ontwikkeld. Toch is er in veel gevallen iets aan te doen, door een huisdier (hond, kat of paard) tijdig te laten wennen aan het geluid van vuurwerk en onweer.

Waarom de combinatie vuurwerk en -onweergeluiden? Omdat het allebei gepaard gaat met onverwachte harde knallen of geknetter en flitsen. Bovendien is het aandeel huisdieren dat bang is tijdens onweergedonder sterk onderschat, terwijl dit natuurverschijnsel zich het hele jaar kan voordoen. Uit onderzoek blijkt verder dat er bij de hondenbaasjes de grootste groep gemotiveerde mensen zit, die bereid is om actief iets aan de opvoeding (socialisatie) van hun huisdier te doen. Dat wil zeggen dat ze het probleem voor de hond onderkennen en eraan willen gaan werken door naar een dierenarts te gaan of op zoek te gaan naar een andere oplossing bijvoorbeeld via internet.
Hierbij gaat het trouwens niet alleen maar over pups en jonge honden die nog in een uitgebreid ontwikkelingsproces zitten. Het betreft vaak ook honden die al jaren bang zijn voor vuurwerkgeluiden (of andere geluiden). Voor onze CD-behandeling maakt dit niet uit, omdat de Cd -Therapie voor alle categoriën dezelfde is.

Honden en katten die bang zijn voor vuurwerk, hebben geleerd dat dit geluid betekent dat er iets vreselijk engs gaat gebeuren. Vaak is de oorzaak hiervan een slechte inprenting en socialisatie van het beestje. Angst voor vuurwerk kan echter ook op latere leeftijd zijn ontstaan doordat het dier een keer heftig is geschrokken van vuurwerk en zo een traumatische angst heeft ontwikkeld.

Om uw huisdier over zijn angst voor vuurwerk heen te krijgen, zult u moeten bewerkstelligen dat het bij het geluid van vuurwerk niet direct denkt dat er iets heel engs of gevaarlijks gebeurt, maar dat het geluid van vuurwerk de aankondiging wordt van iets leuks! Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, maar daarvoor zult u veel moeten oefenen! Belangrijk is om er eerst voor te zorgen dat u het geluid van vuurwerk op CD heeft. U kunt de cd met vuurwerk -en onweergeluiden natuurlijk bestellen op deze website.

Wanneer u de CD in huis heeft, moet u vervolgens zorgen dat u een spelletje weet dat uw huisdier geweldig vindt. Gebruik bij voorkeur zijn of haar favoriete speeltje, maar ook iets lekkers! Zet de CD met vuurwerkgeluid op en zet daarbij het volume zo zacht dat u aan de hond of kat ziet dat het wel hierop reageert, maar dat hij/zij niet helemaal van slag is. Probeer vervolgens de hond of kat zo ver te krijgen dat het met u gaat spelen. Een huisdier gaat alleen spelen wanneer het zich ontspannen voelt, dus door het dier zo ver te krijgen dat het gaat spelen, ontspant hij vanzelf. Wanneer uw huisdier de aandacht op u of het speeltje richt en dus niet op het geluid van vuurwerk, beloont u het direct met iets lekkers. Lukt u het niet om de aandacht van het dier te krijgen, zet dan het volume zachter. Houd de oefening kort: een paar minuten is lang genoeg! Wanneer u de oefening stopt, bergt u het speeltje weer op. Door dit regelmatig bij hetzelfde geluidsvolume te herhalen, zult u merken dat uw huisdier, na aan aantal malen, niet meer stresserig reageert op het geluid van het vuurwerk, maar dat het geluid juist de aankondiging wordt van een fantastisch spelletje met de baas! Herhaal de oefening niet direct achter elkaar, maar oefen meerdere keren op de dag, een paar minuten.

Pas wanneer uw huisdier zover is dat het geen angst meer vertoont bij een bepaald geluidsvolume, kunt u de oefening doen met een iets hoger volume. Ook nu weer geldt: net zo vaak oefenen bij dit volume totdat het dier geen angst meer vertoont, maar ontspannen met u gaat spelen.

Wanneer u de oefening op deze manier zeer geleidelijk opbouwt, zult u geleidelijk de negatieve associatie die uw huisdier heeft, bij het geluid van vuurwerk, kunnen ombuigen naar een positieve associatie: het geluid van vuurwerk wordt de aankondiging van een geweldig spelletje met zijn favoriete speeltje en met de baas.

Begin wel tijdig met deze oefening, liefst ruim voordat er weer vuurwerk wordt afgestoken. Zeker wanneer een dier erg angstig reageert op vuurwerk en u de oefening dus zeer geleidelijk moet opbouwen, kost deze oefening zeker enkele weken!

Het is de bedoeling dat u zo nu en dan de cd met vuurwerk en -onweergeluiden aanzet, zonder dat u met uw huisdier speelt, maar waarbij u gewoon de dingen doet die u anders ook doet. Dit maakt aan uw huisdier duidelijk dat er, ondanks de herrie, niets aan de hand is. Gewoon geen aandacht aan het beestje geven. Dus ook niet oppakken, niet aankijken en dus compleet negeren. Het zal immers ook voorkomen dat u met oud en nieuw geen gelegenheid hebt om met uw huisdier te spelen, wanneer het vuurwerk buiten knalt.

Wanneer uw huisdier al erg getraumatiseerd is en dus zeer bang voor vuurwerk en/of andere geluiden is, is het verstandig om de therapie te ondersteunen met medicinale middelen. Doe dit ALTIJD in combinatie met deze geluidstherapie, want de medicinale middelen zijn vaak gebaseerd op hormonen of in de hormoonhuishouding ingrijpende middelen (zylkène® en telizen, DAP™ Dog-Appeasing Pheromone). Er is een heel groot aantal middelen op de markt, waarvan de meeste homeopatisch. In veel gevallen wordt een hond of kat hierdoor minder paniekerig en dus toegankelijker voor onze cd-oefening. Bij een hond of kat met getraumatiseerd gedrag, kan het ook erg verstandig zijn om het zo’n middel te geven rond de jaarwisseling, wanneer er erg veel vuurwerk wordt afgestoken.

Nog een laatste tip: Soms horen wij van bazen van een hond die angstig reageert als er vuurwerk wordt afgestoken, dat de baas met de hond dan naar buiten gaat, zodat de hond kan zien wat er gebeurt en hij dus zou zien dat er niets aan de hand is. Dit is erg onverstandig. Het zien dat er vuurwerk wordt afgestoken maakt een hond echt niet minder angstig en wanneer er vuurwerk richting uw hond wordt gegooid, is de kans dat zijn angst alleen maar groter wordt, erg reëel! Wij raden daarom iedereen aan om juist op de momenten dat er veel vuurwerk wordt afgestoken, zo min mogelijk met de hond naar buiten te gaan!

Ten slotte een oproep voor iedereen die vuurwerk afsteekt:
Gooi NOOIT, NOOIT vuurwerk naar honden (of andere dieren) en wanneer u vuurwerk afsteekt en u ziet een hond naderen, wacht dan tot de hond voorbij is!

Boerderijgeluiden Stadsgeluiden Woongeluiden

Waarom een Boerderijgeluidencd, een Stadsgeluidencd en een Woon/Huisgeluidencd?

Het antwoord is simpel. Alles went, wanneer je het dier er maar tijdig of geregeld mee laat kennis maken. Een herkenbaar voorbeeld is de boerenhond, die niet meer opkijkt van het geloei, de ganzen en kippen, de paarden, de tractor enzovoort. Maar ook de hond die uit het asiel komt, bij een nieuwe baas van een staalbewerkingsfabriek. Bij deze laatste zal een doorsnee hond de eerste dagen bijzonder angstig zijn en wegkruipen door het vele lawaai. Al snel heeft het dier door, dat het allemaal wel mee valt en zal hoe dan ook later niet meer wakker liggen van de vreemde geluiden die er in het begin waren. Sterker nog; het wordt gewoonweg zijn of haar thuis.

We kennen allemaal het fenomeen, dat wanneer je op de bank zit en de hond of kat hoort plotseling een nieuw of vreemd geluid, het dier zal schrikken of opspringen en gaan blaffen of bang weglopen. Dat kan bijvoorbeeld al door een ketting die bij de buren van het balkon valt of door het plotseling beginnen van betonboorgeluiden. Wanneer u onderweg bent met uw huisdier zal er ook een groot aantal geluiden voorbij komen die het dier misschien niet kent en zal mogelijk leiden tot onzekerheid of angst.
De Cd's die wij aanbieden staan vol met geluiden die we allemaal kennen uit het verleden. Het merendeel natuurlijk vanuit onze kinderjaren.
Daarom is het van groot belang dat uw hond, kat of paard hiermee kennis maakt, zodat deze het als normaal gaat zien. Het dier zal het geluid niet direct kunnen koppelen, zoals wij mensen dat kunnen, maar het dier kijkt naar het gedrag van het baasje, wanneer de geluiden aanwezig zijn. Doet het baasje rustig en reageert niet, dan zal uw huisdier dit ook niet (meer) gaan doen. Ook wanneer het dier ouder is en al jaren heeft geblaft naar bepaalde geluiden, zal deze door het gedrag van de baas kunnen worden bijgestuurd.
Uiteindelijk gaat de hond van de staalfabriekeigenaar gewoon slapen.

Woonomgeving?

Afhankelijk van waar u woont zal uw huisdier spontaan al gewend zijn aan bepaalde geluiden. Heeft u een boerderij en een aantal soorten vee, zoals koeien, varkens paarden, geiten of gevogelte zoals ganzen eenden of kalkoenen, dan zal een hond of kat wel aardig gewend zijn aan de geluiden die er rondom uw woning aanwezig zijn.
Het kan dan natuurlijk zijn dat uw hond of kat nooit in uw woning komt of nooit in de stad komt. Hierdoor zullen geluiden van een keukenapparaat, zoals een stofzuiger, wasmachine of van vallende potten en pannen minder bekend zijn en mogelijk leiden tot ansgt of geblaf. Ook zie je vaak het ongekeerde, dat wanneer een stadshond op de boerderij komt of langs een weiland met schapen loopt, deze enorm opgefokt raakt door het gemekker en er korte metten mee wilt maken. Dat zorgt weer voor veel stress en geblaf. De meeste honden en katten (maar ook paarden) die nog nooit in de stad zijn geweest zullen ook enrom bang zijn voor harde en felle geluiden, zoals die van een tram of trein, de sissende remmen van een bus of scooters en moters etc. 

Het is zonder enige twijfel dan ook raadzaam om de verschillende geluiden zo vroeg mogelijk te trainen in uw aanwezigheid en later, wanneer dat goed gaat zonder uw aanwezigheid.

De verschillende trainingsgeluiden cd's leren uw huisdier uiteindelijk rustig te blijven en niet opgefokt of gestresst te raken door onverwachte en onbekende geluiden.

troosten bij vuurwerkangst hond
vuurwerkcd.nll hondentraning
weglopen hond bij vuurwerkangst
Terug naar de inhoud