Totaalbedrag

Totaalbedrag

Ga naar de inhoud

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Bestellen.
1: Cd’s kunnen alleen maar online besteld worden.
Na invulling en verzending van het bestelformulier ontvangt u een automatische bevestiging, waarin wordt beschreven hoe u het totaalbedrag kunt overmaken. U dient zelf de door u aangeleverde adresgegevens te controleren in deze bevestigingsmail.(zie ook "Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid").
Verzending en levering.
1: Na ontvangst van uw betaling op onze rekening, ontvangt u een bevestiging van de betaling en zal de CD dezelfde (werk)dag of de volgende werkdag (maandag tot en met vrijdag) naar het opgegeven adres verzonden worden.
2: Verzending geschiedt op de voor een CD gangbare manier (Bubbeltjesenveloppe). Bij bestelling van meerdere CD's verzenden in wij principe in pakketvorm.
3: Bij de (via email) bevestiging van onze verzending, ontvangt u de kwitantie van uw betaling. Dit is het garantiebewijs.
4: Aan verzending naar landen buiten Nederland en buiten Europa zijn extra verzend kosten verbonden.
5: Het kan voorkomen dat de verzending langer duurt dan de door ons voorgenomen 5 werkdagen. Wanneer wij echter niet in staat blijken binnen 2 weken (10 werkdagen) na betaling de cd aan u toe te sturen, kunt u verzoeken om teruggave van het door u betaalde bedrag. U kunt ons daarover een email sturen.

Garantie.
1: De koper/ontvanger van de CD dient de gekochte zaken bij levering binnen 2 dagen te (laten) onderzoeken op zichtbare -en onzichtbare gebreken. Onzichtbare gebreken kunnen bestaan uit geluidsbestanden die niet gelezen en afgespeeld kunnen worden. Hierbij dient de koper/ontvanger na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van een CD.
2: Indien de in lid 1 geleverde zaak/zaken een gebrek vertoont/vertonen, dient de koper/ontvanger dit binnen 2 dagen aan vuurwerkcd.com te melden, waarna “vuurwerkcd.com” verplicht is binnen 30 dagen, nadat de koper/ontvanger hem schriftelijk (email sturen) het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.
3: Bij het onder lid 2 genoemde gebrek dient de koper/ontvanger na melding van het gebrek, de cd retour te zenden aan vuurwerkcd.com.
4: Bij het retour sturen van de CD, is de originele kwitantie nodig, die bij die ontvangst van de CD is bijgevoegd (Zie Verzending en levering lid 3)
5: Wij betalen alleen de prijs van de cd's terug, niet van de betaalde verzendkosten en alleen wanneer de cd's, na retourzending, onbeschadigd zijn en in de nog volledig in takte plastic coating zit.
Prijzen
De CD-prijzen worden vermeld op onze website. De eventuele geldigheidsduur van aanbiedingen en toekomstige prijsverandering worden, indien van toepassing, op onze website vermeld.
Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
1: De aansprakelijkheid van “Vuurwerkcd.com” is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2: Het besluit tot restitutie van de koopsom ligt volledig bij “vuurwerkcd.com”
3: “Vuurwerkcd.com” aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de Cd of de voor de CD gebruikte apparatuur, ontstaan tijdens of bij het gebruik van de CD’s. Tevens is “vuurwerkcd.com” niet aansprakelijk voor de gevolgen die het werken met de CD heeft op de omgeving van de gebruiker.
De gebruiker van de CD is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder mogelijk negatief effect op de omgeving en de ter plaatse, waar de CD wordt afgespeeld, aanwezige huisdieren/gezelschapsdieren/vee.
4. De besteller/koper van de cd dient zijn gegevens (dwz. volledige adresgegevens en aantal gewenste cd's), zoals die in onze bevestigingsmail staan vermeld, te controleren op juistheid en volledigheid.
Vuurwerkcd.com ervaart bij het verzenden naar het opgegeven adres, geen enkele aansprakelijkheid voor het tijdens het bestellen, niet correct opgeven van naam, adres, postcode, woonplaats of land door de besteller/koper van de cd.
Rechten Geluidsbestanden op de CD
De Cd en de daarop staande geluidsbestanden mogen alleen gebruikt worden voor de training en behandeling van huisdieren cq. gezelschapsdieren, binnenshuis of tijdens (groeps-) trainingen van dieren tijdens puppy -en hondencursussen (hondenschool/ hondentrainer). Ook is het geoorloofd om de geluiden in een praktijk (dierenarts/kliniek, gedragstherapeut, asiel, pension of kennel) af te spelen cq openbaar te laten horen in bijvoorbeeld een wachtruimte of trainingsruimte.
Het is niet toegestaan om de cd-geluidsbestanden:
- op openbaar toegankelijk terrein af te spelen.
- te gebruiken voor geluidseffecten, zoals bij (school-en buurt-) feestjes, muziekoptredens in alle soorten, toneelvoorstellingen of andere, aan het publiek getoonde, creatieve uitingen.
- uit te zenden via de ether of kabel.
- te gebruiken als geluid in een website of via internet toegankelijk te maken voor derden.
- te kopieën, anders dan voor het maken van een eigen reservecopie.
- aan te bieden voor andere doeleinden dan voor de training en behandeling van huisdieren.
- op enigerlei manier te veranderen.
- uit te lenen of te verhuren.
Herroepingsrecht.

Let op: Voor de aankoop van Cd's en DVD's als drager van digitale bestanden (zoals geluidsbestanden en videobestanden)  is er voor het herroepingsrecht een aangepaste regelgeving.
U heeft een herroepingsrecht indien het product ongeopend, dus in de originele gesealde verpakking en onbeschadigd retour wordt gezonden. Indien er een verzegeling gebruikt is, dan dient deze intact te zijn. Dit betekent dat u 14 werkdagen  de tijd heeft om zonder opgave van redenen de koop terug te draaien. De  enige kosten die de leverancier daarvoor mag rekenen, zijn de  verzendkosten voor het terugsturen van het product. Heeft u al betaald?  Dan moet de verkoper het bedrag binnen 30 dagen terug betalen. Retourverzendkosten van het gekochte product zijn voor rekening van de koper.

6: Verzendkosten voor retourzenden zijn voor de koper van onze producten.
All rights reserved to © Ravenheights fireworkscd.com | vuurwerkcd.com | vuurwerkcd.nl | feuerwerkcd.deTerug naar de inhoud